Archive

Archive for the ‘Xenforo’ Category

thay đổi avata diễn đàn xenforo – change avatar size Xenforo

 

Cách thay đổi kích thước Avatar tại diễn đàn xenforo

1. Đăng nhập Admin diễn đàn / Appearance / Templates / Tìm kiếm cụm từ message_user_info

change atavar size xenforo

Nhấp chuột vào khung màu đỏ “message_user_info”

 

2.  Cửa sổ mới hiện ra

xenforo change avatar size

 

Bạn để ý khung màu đỏ dòng:


<xen:avatar user="$user" size="l" img="true" />

Thay giá trị l bằng m:


<xen:avatar user="$user" size="l" img="true" />

 

Sau đó nhấp nút “Save all change” để hoàn thành việc chỉnh sửa

 

nhantam
PHP Developer
Giải pháp web thương mại điện tử

 

 

Advertisements