Home > Xenforo > thay đổi avata diễn đàn xenforo – change avatar size Xenforo

thay đổi avata diễn đàn xenforo – change avatar size Xenforo

 

Cách thay đổi kích thước Avatar tại diễn đàn xenforo

1. Đăng nhập Admin diễn đàn / Appearance / Templates / Tìm kiếm cụm từ message_user_info

change atavar size xenforo

Nhấp chuột vào khung màu đỏ “message_user_info”

 

2.  Cửa sổ mới hiện ra

xenforo change avatar size

 

Bạn để ý khung màu đỏ dòng:


<xen:avatar user="$user" size="l" img="true" />

Thay giá trị l bằng m:


<xen:avatar user="$user" size="l" img="true" />

 

Sau đó nhấp nút “Save all change” để hoàn thành việc chỉnh sửa

 

nhantam
PHP Developer
Giải pháp web thương mại điện tử

 

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: