Home > MySQL > MySQL có giới hạn số bảng dữ liệu của CSDL hay không ?

MySQL có giới hạn số bảng dữ liệu của CSDL hay không ?

Một số bạn hỏi nhantam  MySQL có giới hạn số bảng dữ liệu (table) của CSDL (database) hay không ?

Trả lời:

Theo như thông báo chính thức trên trang web của MySQL họ không giới hạn số lương table name trong một CSDL.  Đôi khi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống của từng nhà cung cấp hosting có thể có giới hạn về số lượng table name.

Với từng định dạng storage engine mà có các ràng buộc khác nhau, nếu bạn định dạng database của bạn dạng innoDB, nó có thể hỗ trợ lên tới 4 tỷ table name (một con số quá lớn và dư sức phục vụ cho bất cứ dự án web nào được triển khai).

 

Các bạn xem thên link chú thích bên MySQL: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/database-count-limit.html

 

nhantam
Web Developer
thiet ke web

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: