Home > Jquery > So sánh ngày tháng năm trong jquery

So sánh ngày tháng năm trong jquery

Ví dụ:

Chúng ta có 2 field dữ liệu
input  id=date_from   value=20-07-1982
input  id=date_to  value=30-07-1982

Để so sánh hay validate ngày “date_to” phải lớn hơn “date_from” chúng ta làm như sau<script>
//validate
function validateTwoDates() {
var $dateStart = $("#date_from").val();
var $dateEnd = $("#date_to").val();
return($dateEnd > $dateStart);
}

function test(){
if (! validateTwoDates()) {
alert('date_to phải lớn hơn date_from');
}
}

Test như sau:


input  id=date_to  value=30-07-1982 onchange="test()"

 

Chúc các bạn thành công

PHP Developer
nhantam

 1. duongnv
  26/04/2014 at 11:32

  chỉ đúng trong 1 tháng

  • webdesignvietnam
   26/04/2014 at 11:58

   ban xem lại mình vừa test so sánh 2 tháng khác nhau vẫn đúng.

   input type=”text” id=”date_from” value=”20-07-2014″
   input type=”text” id=”date_to” value=”20-06-2014″

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: