Archive

Posts Tagged ‘Tuyen thuc tap PHP’

Tuyển nhân viên thực tập lập trình PHP

Bạn là sinh viên mới ra trường, bạn yêu thích CNTT & lĩnh vực lập trình web với ngôn ngữ PHP.

Panpic đang tuyển nhân viên thực tập PHP, Sinh viên mới ra trường, Sau thời gian thực tập bạn nào làm tốt sẽ được giữ lại làm việc với các lập trình viên của Panpic

Thông tin nộp hồ sơ:

Các bạn gửi CV, bảng điểm & các thành tích đạt được về địa chỉ email: contact@panpic.vn

Advertisements