Home > Linux, Tin học, Web Server > Gõ không www chuyển thành có www với htaccess

Gõ không www chuyển thành có www với htaccess

Một số cấu hình nhanh với htaccess

Gõ tên miền & chuyển tên miền có www

Ví dụ: khi bạn gõ lên trình duyệt panpic.vn thì website sẽ chuyển qua http://www.panpic.vn

Cấu hình htaccess


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Ngược lại gõ http://www.panpic.vn chuyển về không có www


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^your-domain\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://your-domain.com/$1 [R=301,L]

Chúc các bạn thành công

nhantam
thiết kế web Panpic

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: