Home > Jquery > Debug jquery

Debug jquery

Khi sử dụng một số function cung cấp sẵn của jquery, nếu function đó thực thi bị lỗi, làm thế nào để chúng ta bắt được lỗi. Có rất nhiều cách như: Xem Console của trình duyệt (chrome, firefox, ..vv). Nhưng với những function không xuất ra lỗi Console của trình duyệt thì debug như thế nào ?

nhantam lấy một ví dụ với hàm Jquery getJson


$.getJSON("json_function_update.php", function () {
alert("success");
});

Trường hợp function getJSON bị lỗi chúng ta bắt lỗi như sau:


$.getJSON("json_pm_update.php", function () {
alert("success");
}).fail(function( jqxhr, textStatus, error ) {
var err = textStatus + ', ' + error;
console.log( "Request Failed: " + err);
});

// ouput Request Failed: error...
// Chúng ta có thể thay console.log()  bằng alert()

Các bạn tìm hiểu thêm function fail tại link: http://api.jquery.com/jquery.ajax/

nhantam
PHP Developer
Vietnam web design company

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: