Home > Phần mềm, Tin học, Web Server > Amazon cloud hosting and xftp

Amazon cloud hosting and xftp

Có thể gọi tiêu đề bằng: Dung Xftp đăng nhập vào hosting cloud của Amazon.

Hiện tại hosting cloud của Amazon khá phổ biến, thậm chí Amazon còn cho phép tạo VPS miễn phí một năm, trên các diền đàn IT có rất nhiều bài hướng dẫn các bạn tạo VPS miễn phí.

Hosting cloud phổ biến ở Mỹ, Châu Âu & Một số nước châu Á như Japan & Singapore. Khi làm việc với các khách hàng nước ngoài các bạn thường gặp một chút khó khăn thao tác với hosting’s Amazon cloud, cụ thể là việc upload & download file từ Amazon cloud, vì Cloud của Amazon chứng thực tài khoản bằng Public key, khác rất nhiều so với chứng thực bằng User & password như các hosting share.

Có rất nhiều cách để quản lý Amazon cloud cũng như download & upload file, hôm nay nhantam giới thiệu một cách cơ bản dùng Xftp giống như các tool FTP phổ biến khác.

Bước 1: Download Xftp
Có rất nhiều nguần để download, nhưng nhantam download từ link sau: http://www.thinstallsoft.com/xftp-portable/

Bước 2: Cài đặt Xftp
…..

Bước 3: Làm việc với Xftp (đăng nhập Amazon cloud)
mở Xftp / File / New

Xftp manager Amazon Cloud

Xftp manager Amazon Cloud

Tham số:
Name: các bạn đặt tên bất kỳ, hoặc đặt theo tên miền, ở đây tên miền của tôi là http://www.panpic.com.vn
Host: nhập chuỗi hosting, khi đăng ký Amazon cung cấp
Protocal: chọn SFTP
Port Number: 22

Login
các bạn chọn User authentication agent
Method: Public Key
Username: do Amazon cung cấp

User Key: nhập chuột Browse chọn chuỗi chứng thực Public key do Amazon cung cấp, chuỗi này có phần đuôi mở rộng là .pem

Nhấp chuột OK

Lúc này các bạn có thể nhìn thấy giao diện đồ họa của Xftp & các file trên hosting của Amazon cloud như khi dùng các tool FTP thông thương

nhantam
Web design & Developer in Ho Chi Minh (Vietnam)

 

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: