Home > MySQL > Tạo View trong MySQL có tham số (mysql view parameters)

Tạo View trong MySQL có tham số (mysql view parameters)

Như các bạn đã biết MySQL hỗ trợ phần back-end khá tốt như VIEW, FUNCTION, Store Procedue. Các chức năng hỗ trợ bảo mật & thực thi truy vấn nhanh hơn.
nhantam giới thiệu về cách tạo VIEW có tham số

Ví dụ: Tạo VIEW lấy san phẩm thuộc một danh mục nào đó, các bạn phát biểu như sau:

Bước 1: Tạo function


CREATE FUNCTION category() RETURNS int(12)
RETURN @category_id;

Bước 2: Tạo VIEW


CREATE VIEW view_products AS
SELECT * FROM products WHERE category_id = category();

Bước 3: Cách gọi


SET @category_id = 2;
SELECT * FROM view_products; //output các sản phẩm có danh mục bằng 2

>> Còn tiếp

Chúc các bạn thành công

nhantam
Vietnamese web developer team
http://panpic.com.vn

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: