Home > PHP > PHP preg match advance

PHP preg match advance

Kiếm tra chuỗi tồn tại cả số & có thứ tự

1. Ví dụ 1: chúng ta có chuỗi “30-7-san-pham-…html” (*)
Yêu cầu: chúng ta kiểm tra chuỗi (*) có 2 giá trị ban đầu là số thực & các giá trị sau là ký tự bất kỳ


$str = "30-7-san-pham-...html";
$pattern = '/^\d+-\d+-.*+$/';
if( preg_match($pattern, $str, $matches) ) {
	print_r($matches); //output $str
}

2. Ví dụ 2: chúng ta có chuỗi: “thiet-ke-web-ban-hang…html” (*)
Yêu cầu: chúng ta phát biểu preg_math lấy đúng 3 chuỗi đầu theo dấu “-” (thiet-ke-web)


$str = "thiet-ke-web-ban-hang...html";
$pattern = '/[A-Za-z]+-[A-Za-z]+-[A-Za-z]+/';
if( preg_match($pattern, $str, $matches) ) {
	print_r($matches); //output thiet-ke-web
}

Các bạn xem thêm các quy tắc Reguilar Expression

nhantam
Web design & developement in Ho Chi Minh (Saigon)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: