Home > PHP > Cách cộng trừ thời gian trong PHP

Cách cộng trừ thời gian trong PHP

Các bài toán giải quyết thời gian (datetime) trong PHP, hầu như luôn gặp ở tất cả các dự án. nhantam giới thiệu với các bạn một số cách tính toán cộng (+), trừ (-) thời gian:

Ví dụ: Chúng ta có ngày hiện tại là 18/11/2014, bài toán yêu cầu chúng ta công thêm 10 ngày hoặ trừ đi 10 ngày.
Chúng ta làm như sau:


$now = date('2014-11-18 14:10');
$date = new DateTime($now);
$days = 10;
// trừ đi 10 ngày
// >= php version 5.3
date_sub($date, date_interval_create_from_date_string($days.' days'));
$date_minus = date_format($date, 'Y-m-d H:i');
//output 2014-11-08 14:10

Lưu ý: hàm date_interval_create_from_date_string chỉ chạy với PHP version 5.3 trở lên
Vậy với PHP version nhỏ 5.3 chúng ta làm như sau:


// php version < 5.3
$date_minus = date("Y-m-d H:i", strtotime("$now -$days day"));
// ouput 2014-11-08

Lưu ý: nếu cộng thêm chúng ta đổi dấu trong hàm strtotime(“$now +$days day”)

Ví dụ: Công trừ thời gian ra số ngày trong PHP


$date = date("2015-08-12");
$day_1 = date('Y-m-d', $date) ;
$day_2 = date('Y-m-d') ; //current date
			
echo $days = (strtotime($day_1) - strtotime($day_2)) / (60 * 60 * 24);
//ouput so ngay

Chúc các bạn thành công

nhantam
PHP Developer
thiết kế web

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: