Home > Wordpress > Việt hóa WordPress

Việt hóa WordPress

Hiện tại wordpress.org đã hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt khá tốt, nếu các bạn muốn cài đặt wordpress phiên bản tiếng Việt thì download tại đây: https://vi.wordpress.org

Trong trường hợp – trước đó các bạn đã lỡ cài đặt phiên bản wordpress tiếng Anh & dữ liệu trang web đã chạy ổn định, bây giờ muốn Việt hóa sang tiếng Việt mà không phải cài đặt lại & không ảnh hưởng tới dữ liệu thì làm như thế nào ?

Bước 1:
– Các bạn download phiên bản WordPress tương đương với phiên bản bạn bạn đang sử dụng tại link: https://vi.wordpress.org
– Giải nén file vừa download

Bước 2:  Việt Hóa
– Các bạn copy file language của phiên bản vừa download tại bước 1: wp-content/languages/ tất cả các file có phần ten-file-…-vi.mo
(các bạn lưu ý chỉ copy các file có tên “vi” trong tên file)
– Dán (paste) vào thư mục phiên bản wordpress bạn đang chạy với folder tương tự: wp-content/languages/

Bước 3:
Khai báo language tiếng Việt trong file wp-config.php
define(‘WPLANG’, ‘vi_VN’);

Bước 4:
wp-admin/settings/general/ kéo chuột xuống dưới cùng chọn languages: vi_VN / nhấp nút Save (Lưu lại)

Lúc này các bạn thấy wp-admin đã chuyển sang tiếng Việt. Như vậy là đã thành công

nhantam
Web Developer, PHP Developer
thiết kế web

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: