Home > PHP > Cách thêm tài khoản cho diễn đàn Xenforo từ một trang bên ngoài diễn đàn

Cách thêm tài khoản cho diễn đàn Xenforo từ một trang bên ngoài diễn đàn

Các tạo user account cho diễn đàn xenforo từ một trang bên ngoài.
Ví dụ:

Chúng ta có trang web tích hợp diễn đàn xenforo
1: http://www.panpic.vn (tự code php)
2: http://www.panpic.vn/forums/ (code diễn đàn xenforo)

tài link 1, Chúng ta tạo một file php: add_member.php với nội dung như bên dưới

 


  $newusername = "nhantam";
  $newpassword = "123456";
  $newemail = "thandongdv2004@yahoo.com";
 
  $fileDir = "/home1/myserver/public_html/panpic.vn/forums";
  require($fileDir .'/library/config.php'); 
  require($fileDir.'/library/XenForo/Autoloader.php');
  XenForo_Autoloader::getInstance()->setupAutoloader($fileDir . '/library');
 
  $startTime = microtime(true);
  XenForo_Application::initialize($fileDir . '/library', $fileDir);
  XenForo_Application::set('page_start_time', $startTime);
  XenForo_Application::disablePhpErrorHandler();
 
  // create new user
  $writer = XenForo_DataWriter::create('XenForo_DataWriter_User');
  // set all the values 
  $writer->set('username', $newusername);
  $writer->set('email', $newemail);
  $writer->setPassword($newpassword, $newpassword);
  $writer->set('user_group_id', XenForo_Model_User::$defaultRegisteredGroupId);
  // $writer->set('location', $location);
  //$writer->set('signature', '[IMG]http://gtracer.net/userbanner/'.$username.'.png[/IMG]');
  // save user
  $writer->save();

 

Chúc các bạn thành công

nhantam
PHP Developer
thiết kế web

Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: