Home > MySQL > MySQL change collate type

MySQL change collate type

Khi tạo table trong MySQL đôi khi chúng ta quên mất kiểu collate type (đôi khi ảnh hướng dữ liệu kiểu tiếng Việt).  MySQL sẽ tạo collate mặc định là latin1_swedish_ci

Vậy nếu đã lỡ tạo table với collate type mặc định latin1_swedish_ci / và làm thế nào để convert lại collate type kiểu hỗ trợ tiếng Việt một cách tốt nhất (UTF-8 – utf8_general_ci).

Chúng ta thực thi câu lệnh sau:
1. Convert collate


ALTER TABLE table_product CONVERT TO CHARACTER SET utf8 collate utf8_unicode_ci;

2. Để kiểm tra collate các tables của một cơ sở dữ liệu (database)


SELECT * FROM information_schema.TABLES 
WHERE table_schema = 'ten_db_name' AND table_collation != 'utf8_bin';

Chúc các bạn thành công

nhantam
PHP Developer
Công ty làm web Panpic

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: