Home > Wordpress > Customize wordpress query with my meta

Customize wordpress query with my meta

Khi dùng WordPress để phát triển web, tại trang category, chúng ta hay tự viết lại câu truy vấn để thỏa các yêu cầu chức năng của một trang web.

Hôm nay nhantam sẽ giới thiệu với các bạn cách đặt tham số meta box hay meta query:
Ví dụ: chúng ta truy vấn sản phẩm với wordpress query & kèm theo điều kiện lọc sản phẩm dùng meta_query (cân năng của sản phẩm):

Step 1. Các bạn xem lại bài hướng dẫn tạo meta_query tại link: create meta_query

– Các bạn tạo meta query có tên: meta_weight

Step 2:

Tại wordpress theme (your_site.com/wp-content/themes/panpic_vn) / các bạn mở trang category.php

wordpress customize query

Ghi chú:

// dòng 10:  lấy ID danh mục hiện tại
// dòng 11:  lấy paging number
// dòng 12:  lấy biến cân nặng của sản phẩm $ weight;

// dòng 14 – 23: Tham số query
Chúng ta chú ý dòng 20  meta_query
Ví dụ chúng ta muốn truy vấn các sản phẩm thuộc danh mục category__in & có cân nặng 2kg
meta_query = mang( ….value=2kg  );

// dòng 28:  Tên sản phẩm

// dòng 32:  phần trang sản phẩm theo câu truy vấn tại dòng 26:
Chúng ta xem thêm plugin wp_pagenavi tại link : https://wordpress.org/plugins/wp-pagenavi/

Các bạn xem thêm WQ_query tại link: http://codex.wordpress.org/Function_Reference/WP_Query

Chúc các bạn thành công

nhantam
Thiết kế web

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: