Home > Jquery > Cách sử dụng alert bootstrap

Cách sử dụng alert bootstrap

Cách sử dụng jquery bootstrap alert

Xem thêm tại link:  http://getbootstrap.com/javascript/#alerts

 

Step 1. Tạo một file alert chung đặt tên alert.tpl

alert_tpl

 

Step 2. Gọi file alert.tpl vào vị form hoặc bất cứ file nào bạn muốn cảnh báo warning

Ví dụ: bạn gọi file alert vào form đăng nhập (login.tpl)

đặt đoạn code sau vào vị trí bạn muốn hiện thông báo cách bảo alert trong file login.tpl

<div>{   include file=”alert.tpl”   }</div>

cuối file login.tpl đặt đoạn code javascript sau:

script
var require_user = “Nhập tên đăng nhập !”;
/script

như hình sau:

alert_login

 

Step 3. Script kiểm tra bật tắt alert

Ví dụ: chúng ta sẽ bắt sự kiểm tra form đăng nhập khi người dùng nhấp chuột vào nút đăng nhập mà chưa nhập thông tin user

bootstratp-alert-script

 

 

Note:

– các bạn lưu ý file alert.tpl đoạn code jquery $ (‘ .alert ‘). hide(); //để khi click đóng alert gọi trigger để đóng hoàn toàn, nếu không gọi đoạn code này khi bạn cần hiển thị alert lần thứ 2 sẽ bị lỗi.

– Gọi

$ (‘.alert’). hide();

$ (‘.alert’). show(); đúng vị trí, tránh chồng chéo mà làm alert bị hiển thị sai

 

Chúc các bạn thành công

 

nhantam
PHP Developer

công ty thiết kế web Panpic

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: