Home > PHP, Thiết kế Web > cầu hình smtp của gmail để gửi mail

cầu hình smtp của gmail để gửi mail

Một vài bạn có thắc mắc về cách cấu hình stmp của gmail ? nhantam chia sẽ với các bạn một cách cấu hình stml gmail như sau.

step 1. Bạn kiểm tra hosting
xem extension httpd_can_sendmail –off ở trạng thái gì ?

# getsebool -a | grep mail

nếu httpd_can_sendmail là off thì bạn phải bật nó lên

# setsebool -P httpd_can_sendmail on

Lưu ý: câu lệnh setsebool ở một vài hệ điều hành linux có khác nhau.

step 2.  Download gói php code smtp

Hiện ở trang mạng có rất nhiều class smtp đã được xây dựng sẵn, tuy nhiên nhantam khuyến cáo các bạn nên dùng PHP source code của google tại link:

https://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/wiki/PHPMailer

step 3. Cấu hình smtp

Bạn mở file class.phpmailer.php

Tìm phương thức:
function IsSMTP() {
//$this->Mailer = “smtp”;  đóng nó lại
$this->Mailer = “sendmail”; //thay stmp = sendmail

Tiếp theo các bạn có thể cấu hình trực tiếp vào class.phpmailer.php hoặc tùy vào code của từng ứng dụng mà khai báo như sau:

Server name: ssl://smtp.gmail.com:465
Name:                   my_email@gmail.com
Password:          ********
Authentication: true

// Nếu port 465 không được các bạn thử lại port 587

Lúc này các bạn có thể gửi mail an toàn & bảo đảm với chứng thực của gmail

Chúc các bạn thành công
PHP Developer
nhantam
Thiết kế web bán hàng online

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: