Home > Zend framework > Cach sử dụng zend session (v1)

Cach sử dụng zend session (v1)

Cách sử dụng zend session trong zend framework  version < 2

Có rất nhiều cách khác nhau, ở đây nhantam đề cập tới sử dụng Zend_Session_Namespace

Cách dùng:

Ví dụ tạo một giỏ hàng đơn giản

Tại controller các bạn khai báo

Zend_Session::start();

$sessionNamespace = new Zend_Session_Namespace(‘giohang’);

if ($sessionNamespace->isLocked()) {
$sessionNamespace->unLock();
}

$product_id = 123
$qty = 1
$sessionNamespace->array[$product_id] = $qty;

 

Cách Gọi
$sessionNamespace = new Zend_Session_Namespace(‘giohang’);
$array = $sessionNamespace->array

echo ‘<pre>’
print_r($array)
echo ‘<pre>’

 

PHP Developer
nhantam
thiết kế web

 

 

 

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: