Home > Jquery > How to check undefined value in Jquery, javascript

How to check undefined value in Jquery, javascript

Đối với javascript, jquery khi ta gán 1 biến bằng 1 giá trị (tham biến aaa), lần đầu chạy nếu aaa chưa có giá trị thì nó sẽ mặc định là undefined

Ví dụ:var gio_hang =  mot_bien_php //php var (do không gõ được thẻ php)
or
var gio_hang = {$product} // smarty var
or
var gio_hang = product // javascript var

Lần đầu chạy giá trị của các biến php var, smarty var, javascript var chưa có giá trị thì lúc này gio_hang sẽ là undefined.

Vậy để kiểm tra giá trị undefined tai làm như sau:


// jquery, javascript
if(typeof(gio_hang)  === "undefined") {
    // do somthing
}  else {
   // do somthing
}

Chuc cac bạn thành công

PHP Developer
nhantam

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: