Home > Âm nhạc > Một số bài hát hay về mùa xuân

Một số bài hát hay về mùa xuân

Như Hoa Mùa Xuân
Trình bày: Thủy Tiên, Hồ Ngọc Hành, Thanh Hằng

Nếu xuân này vắng Anh
Băng Tâm & Đan Nguyên

Và một số bài hát Mùa Xuân chọn lọc khác

Và đặc biết không thể quên bài: Happy New Year của Abba

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: