Home > Jquery > Jquery scrolling to internal link

Jquery scrolling to internal link

Màn hình trang web hiển thị tới vùng quy định hay còn gọi là internal link

1. Thông thường chúng ta thường dùng ký tự # trên url để trình duyệt hiện thị tới đúng phần internal link

ví dụ: http://www.panpic.vn/thiet-ke-web/#my_internal_link


tag a name="my_internal_link"

2. Cách dùng với Jquery như sau, chúng ta không cần phải thêm tham số #my_internal_link vào url như ở phần trên nữa

Ví dụ
Chúng ta mở link: http://www.panpic.vn/thiet-ke-web/
Chúng ta muốn web hiển thị tới vùng internal link


tag a name="my_internal_link" id="my_internal_link"

// When the Document Object Model is ready
jQuery(document).ready(function(){
var catTopPosition = jQuery(‘#my_internal_link’).offset().top;
jQuery(‘html, body’).animate({scrollTop:catTopPosition}, ‘slow’);
return false;
});
Khi chạy trình duyệt web sẽ tự động đưa thanh cuộn tới vị trí bắt đầu từ thẻ

http://www.panpic.vn
PHP Developer
nhantam

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: