Home > PHP, Scripts, Zend framework > Cách dùng ajax post dữ liệu từ bên ngoài trang web

Cách dùng ajax post dữ liệu từ bên ngoài trang web

Có lẽ tôi nên đề tiêu đề cách gọi tiếng Anh cho dễ hiểu: “allow cross domain by AJAX”

 

Ví dụ:

1. Tôi có trang web thứ nhất là http://www.panpic.vn/test/

../test/ ở đây là file php hoặc hàm,..vv

2. Trang web thứ 2 là http://nhantam.com/ajax

 

Từ trang thứ 2 tôi muốn post dữ liệu tới trang thứ nhất bằng ajax…


$.ajax({ type: "GET",
url: 'http://www.panpic.vn/test/',
async: false,
data: param,
success: function(text){
if(text == -1) alert("Fail")
else alert(text);
}
});

 

Ở hầu hết các host: đều hiện thông báo lỗi: “Origin ‘url’ is not allowed by Access-Control-Allow-Origin …” nghĩa là nó không cho phép “allow cross domain”.

Có rất nhiều cách để khắc phục cũng như truyền dữ liệu cross domain, ở đây tôi giới thiệu cách đơn giản như sau:


<?php header('Access-Control-Allow-Origin: *'); ?>

Hãy dán dòng code trên vào file php test hoặc hàm test của trang http://www.panpic.vn/test/

 

PHP Developer
nhantam

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: