Home > MySQL > Mysql cập nhật một giá trị trong chuỗi

Mysql cập nhật một giá trị trong chuỗi

Ví dụ: Chúng ta có bảng dữ liệu test như sau:

Test()

Table_ID Table_Name Table_Value
1 config_2 đường dẫn cấu hình trang C:\xampp\htdocs\my_web\duong_dan\..vv
2 config_2 đường dẫn cấu hình trang C:\xampp\htdocs\my_web\duong_dan\..vv

Khi chạy dưới local field Table_Value có chuỗi C:\xampp\htdocs\my_web….. Sau đó chúng ta cài đặt lên server thì lúc này đường dẫn trên không còn đúng, lúc này chúng ta cần một lệnh để cập nhật lại đường dẫn của giá trị đường dẫn trên.


UPDATE Test SET Table_Value = REPLACE(Table_Value, 
               'C:\xampp\htdocs\my_web', '/home/httpd/my_web');

Vậy là OK. Chúng ta cũng làm tương tự với các Table khác.

Lưu ý:

– Câu lệnh trên chỉ chạy trên các table định dạng Engine là MyISAM

– Các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/replace.html

PHP Developer
nhantam

Advertisements
Categories: MySQL
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: