Home > Âm nhạc > Giã từ cánh phượng vỹ

Giã từ cánh phượng vỹ

Ngày nhà giáo Việt Na: 20-11-2012 nhớ thời THPT

Giá từ cánh phượng vỹ
(Diệp Minh Tuyền)
Thể hiện: Ngọc Ánh

Bài hát tôi nhớ mãi

nhantam
PHP Developer

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: