Home > Codeigniter > Codeigniter insert dữ liệu copy từ file word

Codeigniter insert dữ liệu copy từ file word

 

Codeginiter

Giải xử bạn có một trường (field) cho phép người dùng upload nội dung copy từ file word…thường một số định dạng copy từ word, lưu vào CSDL MySQL sẽ bị lỗi font tiếng việt.

Lúc này bạn gọi lớp text helper của Codeigniter để tránh trường hợp trên.

 

// Controller

$product_description = $this->input->post(‘product_description’);

// Trước khi insert field product_descript các bạn hạy gọi hàm sau để tránh trường hợp bị bể font tiếng việt

$this->load->helper(‘text’);
$product_description = ascii_to_entities($product_description);

 

Xem thêm thông tin tại đây: http://codeigniter.com/user_guide/helpers/text_helper.html

 

PHP Developer

nhantam

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: