Home > Scripts > jquery cluetip không load khi dùng ajax

jquery cluetip không load khi dùng ajax

Cluetip: jquery tooltip plugin http://plugins.learningjquery.com/cluetip/

Bạn sử dụng plugin tooltip …đã chạy OK, nhưng khi bạn có nhiều sản phẩm & bàn dùng cách phân trang là ajax hoặc jquery ajax. Lúc này tooltip cluetip sẽ không load. Các bạn làm theo hướng dẫn sau để khắc phục vấn đề này

 

Ví dụ

1. tạo file test.js

function paging()

{

$.ajax({ type: “POST”,
url: url_sanpham_trang_trang-2,
async: false,
data: param,
success: function(text){

document.getElementById(show).innerHTML = text;
reloadCluetip();

}
});

}

 

note: url: url_sanphan_trang_2 (là tham số đường dẫn ajax gọi trang 2)

 

function reloadCluetip()
{
$(document).ready( function(){ $(“a[rel”).cluetip(); });  //reload lại cluetip

$.getScript(base_url+’/data/jquery/tooltip/jquery.hoverIntent.js’, function() { $.getScript(base_url+”/data/jquery/tooltip/jquery.hoverIntent.js”); });
}

 

Lúc này tại trang sản phẩm số 2 (sử dụng ajax), sẽ load tool tip như bình thường.

 

Chúc các bạn thành công

PHP Developer
nhantam

 

 

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: