Home > MySQL > Thay đổi storage engine cơ sở dữ liệu MySQL

Thay đổi storage engine cơ sở dữ liệu MySQL

CSDL = Cơ Sở Dữ Liệu

Storage Engine = tạm dịch là kiểu lưu trữ của database

Khi bạn tạo CSDL MySQL mặc định storage engine sẽ là MyISAM. Kiểu storage engine MyISAM dùng vẫn tốt cho các trang web hoặc dữ liệu trung bình (nhỏ). Nhưng với các trang web chuyên dụng hoặc các dữ liệu lớn thì MyISAM không phù hợp ngay cả khi bạn đã thiết lập  Data Type là LONGTEXT. Lúc này chúng ta phải chuyển store engine về kiểu InnoDB.

– Cách chuyển storage enigne từ MyISAM về InnoDB

1/ Dùng lệnh

ALTER TABLE products ENGINE = innodb;

 

2/ Dùng phpmyadmin
– Chọn tab Operations

 

– Tại Option Storage Engine chọn InnoDB

 

Chúc các bạn thành công

Advertisements
Categories: MySQL
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: