Home > Xã Hội > Một lời cầu xin nho nhỏ cho ngày ‘căn bệnh ung thư’

Một lời cầu xin nho nhỏ cho ngày ‘căn bệnh ung thư’

Một lời cầu xin nho nhỏ

Thứ sáu nầy sẽ là ngày quốc tế của căn bịnh Ung Thư – QG sẽ vui khi các bạn 
có thể gởi đi lời cầu xin nầy :
   Nhưng buồn thay là 93% các bạn sẽ không gởi – 

Chỉ một lời cầu xin nho nhỏ ….Chỉ một dòng thôi .

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cáchchữa trị bịnh ung thư … AmenXin vui lòng gởi thông điệp nầy đi , cho dù chỉ đến với một người thôi .
 Thông điệp nầy là để tưởng nhớ đến những người mà bạn biết , hay là những nạn nhân của căn bịnh . 
Làm ơn , xin đừng dập tắt ngọn nến nầy !
Categories: Xã Hội Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: