Home > Tin học > Hiển thị tráng thái các công cụ chat Gtalk, Y!M, Skype trên web

Hiển thị tráng thái các công cụ chat Gtalk, Y!M, Skype trên web

Yahoo Messager
 

<a href = 'ymsgr:sendim?your_yahoo_id'>
   <img src='http://opi.yahoo.com/online?u=your_yahoo_id&m=g&t=2'

 border=0></a>

 

Bạn nhớ thay tham số “your_yahoo_id”  bằng nick Y!M của bạn
Skype
Step1: Bạn đăng nhập vào skype & phải chọn thuộc tính cho phép hiển thị icon trên web “Allow my status to be shown on the web” như hình bên dưới


Step 2: Chèn đoạn code bên dưới hoặc vào link liên kết tham khảo chi tiết hơn: http://www.skype.com/intl/en/tell-a-friend/get-a-skype-button/
 

<script type="text/javascript" src='http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js'>
</script> 

<a href='skype:your_skype_id?call'>
<img src='http://mystatus.skype.com/balloon/your_skype_id' style='border: none;' width='150' height='60'
 alt='My status' /></a>

 

bạn nhớ thay đổi tham số “your_skype_id” tên tên tài khoản của bạn
Gtalk

Cách 1:  Chèn bottom:  copy & paste doàn code sao vào web
<script src=’http://talkgadget.google.com/talkgadget/button’></script&gt;
Gtalk your account:
Cách 2:  Hiển thị trạng thái trên web, bạn mở link bên dưới và nhập các tham số tương ứng

Sau khi thiết lập các tham số như  link hướng dẫn bên trên, bạn copy doạn code & dán (paste) vào web của bạn.
Advertisements
Categories: Tin học
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: